درباره ما

مجتمع چاپ و طراحی رضوان در سال 1392 با رویکردی هدفمـند درصنعت طراحــی و چاپ پا به عرصه گذاشت و از همان ابتدای فعالیت، با جذب افراد تحصیل کرده و آشنا به اصول طراحی و تبلیغاتی فعالیت خود را شروع نمود. با توجه به سوابق فرهنگی و فنی موسسان، این مجموعه در زمانی نسبتا کوتاه، گام هایی شایان توجه در راستای اهداف مجموعه برداشته است.