ثبت سفارش طراحی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 10,000 تومان
  • بستن جزییات

  • هزینه طراحی بر مبنای ساعتی 60.000 تومان محاسبه می گردد.
  • مبالغ پیش فرض صرفا جهت ثبت سفارش و به عنوان حداقل زمان طراحی در نظر گرفته شده و بدیهی است با صرف زمان بیشتر جهت طراحی و ادیت های مکرر این هزینه قابل افزایش می باشد.
  • جهت تسریع در روند اجرای سفارش اطلاعات مورد نظر از قبیل تصاویر، متون و... را بارگذاری کرده و توضیحات کامل در این خصوص را بنویسید.
  • فایل نهایی سفارش درصورت درخواست مشتری با فرمت jpeg و مناسب برای چاپ به مشتری تحویل می گردد، بدیهی است که قبل از تسویه کامل ارسال فایل امکان پذیر نمی باشد.

ثبت سفارش طراحی

داده های طراحی

فرمت های مجاز : .jpg, .zip, .rar